יום שלישי, 10 בפברואר 2015

גיליון חדש של כתב העת "מסחרי" יצא לאור

אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של גיליון מספר 7 של כתב העת "מסחרי" - כתב העת המקוון למשפט מעשי של המרכז למשפט מסחרי. 

אלה מדורי גיליון מספר 7:

  • אופיר שטגמן- "הבנק- חומה חסינה מפני עיקולים: בעקבות ע"א 11/7011 מזרחי טפחות נ' אלבס"
  • נגה אלה שחר- "והארץ תימכר לצמיתות"?!: תיקון מספר 3 לחוק מקרקעי ישראל"
  • הילה ראובן- "קזז לי ואקזז לך"
  • אלון דביר- ""אפרופים" – קריאה לשינוי חקיקתי נוסף"

יום שני, 2 בפברואר 2015

טיוטת מדיניות לאומית ליישומים ביומטריים בישראל

ביום 1.4.2012, התקבלה החלטה מספר 4510 של הממשלה, במסגרתה נקבעו תפקידיו וסמכויותיו של הממונה על היישומים הביומטריים. בכדי להבטיח שהמדינה, תושביה והתאגידים הפועלים בשטחה יוכלו ליהנות מתשתית המאזנת בין התועלות הטמונות ביישומים הביומטריים ובין הסיכונים למידע, פרטיות וביטחון, הטילה החלטה 4510 על הממונה על היישומים הביומטריים, לגבש המלצות בדבר מדיניות לאומית אינטגרטיבית בתחום. 

בעקבות זאת, במהלך חודש ינואר השנה, הפיץ הממונה על היישומים הביומטריים מסמך היוועצות עם הציבור הרחב יחד עם טיוטת מדיניות לאומית ליישומים ביומטריים בישראל.