יום שני, 25 במאי 2015

International Conference on Religion and Equality June 9-11, 2015, Bar-Ilan University, Faculty of Law


Tuesday, June 9th

16:30-17:00                  registration and refreshments

17:00                                  Opening Session
         Greetings : Prof. Shahar Lifshitz, Dean, Faculty of Law
                             Dr. Haim Shapira, Organizing Committee
           Keynote Speaker:  Judge Neal Hendel, Supreme Court, Israel
                           Jewish and Democratic State – Introductory Reflections

יום שלישי, 5 במאי 2015

גיליון חדש של כתב העת "תרבות דמוקרטית" יצא לאור

גיליון חדש של כתב העת "תרבות דמוקרטית" יצא לאור
אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של גיליון מספר 16 של כתב העת "תרבות דמוקרטית", בעריכתם של פרופ' אבי שגיא, פרופ' ידידיה צ' שטרן ועו"ד חנן מנדל. ככל גיליון של כתב העת, גם המאמרים הרואים אור הפעם עוסקים בסוגיות של דמוקרטיה, תוך עיון מיוחד במדינה הישראלית ותכונותיה
חוקרים מהשורה הראשונה במגוון של דיסציפלינות: ספרות, היסטוריה, משפטים, סוציולוגיה ומחשבה יהודית חוברים יחד בגיליון מספר 16 של "תרבות דמוקרטית" על מנת לספק מענה לאתגרים הכרוכים בביסוס הדמוקרטיה הישראלית. המאמרים בגיליון מאתגרים את הסטטוס קוו הקיים בקבוצות השונות של החברה תוך דיון בגבולות חדשים, הגדרות יצירתיות ואפיונים מרתקים.