יום חמישי, 27 במרץ 2014

איתי בר-סימן-טוב על דיני החקיקה

מאמרו של ד"ר איתי בר-סימן-טוב, "דיני החקיקה", עומד להתפרסם בכרך לז של כתב העת עיוני משפט. המאמר עוסק במערכת הדינים אשר מסדירים את הליך חקיקתו של חוק בפרלמנט. המאמר טוען שלדינים אלו, אשר זכו למעט מאד תשומת לב במחקר המשפטי, חשיבות פרקטית ונורמטיבית רבה. המאמר מבקש לפתח את החשיבה התיאורטית על דיני החקיקה, תוך התמקדות בשאלה מהן התכליות שדיני החקיקה אמורים להגשים. המאמר טוען כי דיני חקיקה ראויים צריכים לבטא איזון בין חמש תכליות מרכזיות: (1) ארגון אפקטיבי של פעילות המחוקק; (2) מתן קריטריונים ברורים לזיהויו של חוק תקף; (3) ריסון המחוקק והגנה על המיעוט הפרלמנטרי ועל כלל האזרחים; (4) שיפור איכות החקיקה שתתקבל; ו- (5) הבטחת הליך דמוקרטי לגיטימי. המאמר מציע גם דרכים להגשמתו של איזון אופטימלי בין התכליות הללו.

לאחר מכן מנתח המאמר את דיני החקיקה הקיימים בכנסת לאור הדיון בתכליות דיני החקיקה, וטוען כי שתי התכליות המרכזיות שאינן מקבלות ביטוי מספיק בדיני החקיקה הישראלים הן ריסון המחוקק והבטחת איכות החקיקה. בשלב הבא עוסק המאמר בעיצוב דיני חקיקה, ומבהיר את החשיבות של הדיון בתכליות דיני החקיקה לשם עיצוב מושכל של דיני החקיקה, בין אם מדובר בעיצוב הסדרים חדשים, בתיקון הדינים הקיימים, או בשאלה אילו הסדרים יש לכלול בחוק יסוד: החקיקה. לבסוף עוסק המאמר בהשלכות של הדיון על תכליות דיני החקיקה על סוגיית הביקורת השיפוטית על סוגיה השונים: ביקורת שיפוטית על הליך החקיקה; ביקורת שיפוטית על תוכן דיני החקיקה; וביקורת שיפוטית חוקתית סובסטנטיבית.

קישור למאמר כאן.

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה