יום ראשון, 24 בפברואר 2013

עדי אייל על השימוש הציבורי בדיני התאגידים

מאמרו של עדי אייל, "השימוש הציבורי בדיני התאגידים: הריכוזיות במשק ושכר הבכירים כסוכני שינוי" התפרסם בחוברת ז'1 של כתב העת דין ודברים.

להלן תקציר המאמר:

אירועי "המחאה החברתית" של קיץ 2011 סימלו שיא של עניין ציבורי בסוגיות שעד לאחרונה נחשבו לתוך-תאגידיות, עניין למומחי ומתענייני ולא לציבור הרחב. נושאים דוגמת שכר המנהלים הבכירים בחברות ציבוריות והריכוזיות הכלכלית במשק הפכו נושא לדיונים בכנסת, בעיתונות הפופולרית וברחוב. אמנם טרם נאמרה המילה האחרונה באשר לחקיקה ולשינויי דין  בנושאים אלו, אך כבר אפשר לראות כיצד הדיון הציבורי מוסט ממטרותיו המקוריות בשל השימוש בשפה תאגידית והניסיון להישען על הספרות המקצועית בנושאים אלו. 

רשימה זו מראה כיצד הניסיון להישען על עוגן מקצועי- אובייקטיבי בספרות התאגידית וההגבלית פוגע ביישום הערכים  שמובילים את המחאה החברתית בו בזמן שהדיון המקצועני נפגע בשל שילובו בספרה הפוליטית. השימוש בדיני התאגידים כדי להשיג מטרות חברתיות-פוליטיות, הגם שאלו ראויות כשלעצמן , גורם לעירוב תחומים שיש בו נזק רב בצד התועלת שאולי תצמח מכך . הגם שהתועלת עשויה להיות גדולה, יש צורך במודעות גבוהה לתהליך ולמשמעויות השונות המיוחסות למונחים ולדוקטרינות משפטיות. דיון מעמיק בנושא שכר הבכירים והריכוזיות הכלכלית דורש אפוא זהירות בשני הצדדים: בצד החברתי-פוליטי נדרשת זהירות מהיטמעות בוויכוחים מקצועיים המדללים את האמירה הערכית, ובצד המשפטי- מקצועי נדרשת זהירות מעמימות מושגית הנגרמת מניסיון להשתמש בדוקטרינה קיימת כדי להשיג מטרה חדשה.

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה